Autisme en communicatie | Creatieveondersteuning.nl

In het najaar van 2014 heb ik wederom met de organisatie Autisme Roemenië, een bezoek aan Roemenië gebracht.

Deze keer voor het maken van een vervolg op de eerste film. Waar de eerste documentaire vooral gericht was de basiskenmerken van autisme, is het onderwerp van deze film autisme en communicatie.

We brachten wederom een bezoek aan het plaatsje Iasi. We filmden bij cliënten thuis, in een medisch centrum en op een dagopvang georganiseerd door ouders van autistische kinderen. Zo hebben we in beeld gebracht hoe de communicatie met de autistische kinderen in Roemenië verloopt. Daarnaast geeft de organisatie Autisme Roemenië tips voor een meer geschikte communicatie met deze doelgroep. Daarbij rekening houdend met de aanwezige middelen en mogelijkheden.

Op dit moment ben ik bezig met de montage van de film. In 2015 zal de documentaire in Roemenië getoond worden.