Documentaires | Creatieveondersteuning.nl

Autisme van Binnenuit

Ik ben in 2012 voor de Nederlandse organisatie Autisme Roemenië naar Roemenië afgereisd om daar voor hen een documentaire over autisme te maken. Doel hiervan was om ouders, begeleiders, docenten en specialisten in Roemenië meer informatie te verschaffen over autisme. Een beperking waarover nog te weinig bekend is in Roemenië en veel vragen over zijn.

Samen met arts Bert van de Meeberg van Autisme Roemenië en de Roemeense psychologe Christina bracht ik een bezoek aan een achttal gezinnen met kinderen met autisme. Bert ging mee als interviewer en tweede cameraman, Christina tolkte voor ons.

Deze bezoeken waren erg bijzonder. We namen, letterlijk, een kijkje in hun leven. Het viel me op hoe vriendelijk en gastvrij de mensen waren. In veel gevallen hadden ze weinig te makken, maar toch stond er overal eten en drinken voor ons klaar. Ouders vonden het fijn om over de problematiek van hun kinderen te praten. Ze hadden duidelijk behoefte aan meer bekendheid over autisme en erkenning hiervoor. De documentaire was meer dan welkom. (Lees verder)

 

creatieve-ondersteuning-autismeencommunicatieAutisme en communicatie

In het najaar van 2014 heb ik wederom met de organisatie Autisme Roemenië, een bezoek aan Roemenië gebracht. Deze keer voor het maken van een vervolg op de eerste film. Waar de eerste documentaire vooral gericht was de basiskenmerken van autisme, is het onderwerp van deze film autisme en communicatie.

We brachten wederom een bezoek aan het plaatsje Iasi. We filmden bij cliënten thuis, in een medisch centrum en op een dagopvang georganiseerd door ouders van autistische kinderen. Zo hebben we in beeld gebracht hoe de communicatie met de autistische kinderen in Roemenië verloopt. Daarnaast geeft de organisatie Autisme Roemenië tips voor een meer geschikte communicatie met deze doelgroep. Daarbij rekening houdend met de aanwezige middelen en mogelijkheden.

Op dit moment ben ik bezig met de montage van de film. In 2015 zal de documentaire in Roemenië getoond worden. (Lees verder)